Deze website maakt gebruik van cookies

deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

beleid

Cultureel erfgoed is overal om ons heen aanwezig. Het vormt onze referentiekaders en onze identiteit. Het geeft een gevoel van verbondenheid met de omgeving. Wij kunnen van dit nalatenschap leren, het bewonderen en ervan genieten. Erfgoed vertelt over waar we vandaan komen, wie we zijn en hoe we ons ontwikkelen.

Bekijken

Cultuur & erfgoed beleid

CULTURELE INSTELLINGEN

We helpen culturele instellingen met het opstellen van nieuwe beleidsplannen, adviseren rondom samenwerking met de politiek, het schrijven van position papers voor potentiële donateurs, het opstellen van lobby brieven en het uitvoeren van alle werkzaamheden die hierbij horen. Interim management behoort ook tot de mogelijkheden.

Tevens helpt Cultuurslagers bij het verbinden van culturele organisaties aan het bedrijfsleven en het adviseren t.a.v. zakelijk management van culturele organisaties.
verlening voor culturele instellingen.

CULTUUREDUCATIE

Culturele- en onderwijsinstellingen staan voor de opdracht om cultuureducatie te borgen in hun curriculum. Samenwerking tussen scholen en culturele instellingen is daarbij cruciaal. Niet alleen om de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten te delen en/of te vergroten, maar ook voor het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen, zodat leerlingen tijdens hun hele schoolloopbaan in aanraking komen met alle kunstvormen en erfgoed. Cultuurslagers denkt graag mee en helpt om dit gezamenlijke cultuurbeleid nader vorm te geven. 

erfgoedbeleid

Erfgoedbeleid is belangrijk omdat het raakvlakken heeft met educatie, toerisme, recreatie, economie en identiteit. In een omgevingsvisie worden daarnaast meerdere sectorale visies samengebracht tot één integraal verhaal over de fysieke leefomgeving. Cultureel erfgoed is hier een belangrijk onderdeel van. Erfgoed kan hierbij bovendien een brede, drijvende kracht zijn. Het vormt de identiteit van een gemeente en van onze leefomgeving.

Van plekken en objecten tot immaterieel erfgoed dat van generatie op generatie wordt overgedragen. Het verleden staat in verbinding met het heden en de toekomst. Cultuurslagers helpt daarom graag cultureel erfgoed te beschermen, maar ook nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

Onze adviseur Pim van Goch houd zich bij Cultuurslagers
bezig met erfgoedbeleid. Hij is inzetbaar voor vraagstukken
op het gebied van geschiedenis en erfgoed. Door zijn
achtergrond als historicus heeft hij passie voor cultureel
erfgoed en een publieksgerichte presentatie van het verleden. Pim heeft ervaring met historisch onderzoek, het opstellen
van kerkenpaspoorten en het schrijven van publiekgerichte teksten.

De kracht van Pim is dat hij goed kan observeren en analyseren en van verschillende visies snel één verhaal maakt. Benieuwd naar wat Pim voor uw organisatie kan betekenen. Klik hier en mail uw vraag!

onze opdrachtgevers 

© cultuurslagers 2019                    privacystatement

volg ons