Deze website maakt gebruik van cookies

deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

cultuurbeleid

meerjarenplan, advisering, participatietrajecten

In een cultuurbeleidsplan komt alles samen. Als culturele instelling zet je met een cultuurbeleidsplan een stip op de horizon aan de hand van artistieke en zakelijke ambities. Als overheid kies je voor een onderscheidend cultuurprofiel met daaraan gekoppeld hoe cultuur en samenleving verbonden zijn. Wij helpen graag met het maken van een ‘to the point’ cultuurbeleidsplan waarmee de organisatie direct aan de slag kan.

CULTURELE INSTELLINGEN en overheden

We helpen culturele instellingen met het opstellen van nieuwe beleidsplannen, adviseren rondom samenwerking met de politiek, het schrijven van position papers voor potentiële donateurs, het opstellen van lobby brieven en het uitvoeren van alle werkzaamheden die hierbij horen. Interim management behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor overheden helpen we met bijvoorbeeld het ontwikkelen van meerjaren beleidsplannen voor een gemeente of provincie. in dergelijke trajecten gaan we altijd uit van een participatie traject. Daarnaast hebben we veel ervaring met het ontwerpen van subsidieregelingen die, binnen de geldende kaders, zo laagdrempelig mogelijk zijn. Alles om ervoor te zorgen dat de regeling goed aansluit bij het culturele veld.

Onderwijsinstellingen: cultuureducatie beleid 

Culturele- en onderwijsinstellingen staan voor de opdracht om cultuureducatie te borgen in hun curriculum. Samenwerking tussen scholen en culturele instellingen is daarbij cruciaal. Niet alleen om de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten te delen en/of te vergroten, maar ook voor het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen, zodat leerlingen tijdens hun hele schoolloopbaan in aanraking komen met alle kunstvormen en erfgoed. Cultuurslagers denkt graag mee en helpt om dit gezamenlijke cultuurbeleid nader vorm te geven. 

© cultuurslagers 2023                    privacystatement

volg ons