Nina Scholtens

JUNIOR ONDERZOEKER EN beleidsADVISEUR

Nina Scholtens is bij Cultuurslagers actief in het onderzoeken en adviseren over onder andere het Europees cultuurbeleid. Ze is inzetbaar voor het creëren van strategieën en subsidieaanvragen en -rapporten (Creative Europe, Erasmus+) voor Europees georiënteerde culturele instellingen. Momenteel voert Nina onderzoek uit naar het Cuypershuis te Roermond en voor een cultuurfonds. 

Met haar achtergrond in muziekeducatie en managementis ze bekend met het onderzoeken en uitwerken van strategische plannen, ook met betrekking tot interdisciplinariteit, voor conservatoria en andere muziekacademies. 
Tot slot, heeft ze onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot sociale cohesie en culturele participatie voor mensen met dementie. 

Nina Scholtens

junior onderzoeker en adviseur

Junior onderzoeker en beleidsadviseur 

onze opdrachtgevers 

© cultuurslagers 2021                   privacystatement

Volg ons