Cuypershuis

onderzoek 

Voor het Cuypershuis te Roermond  voeren we een QuickScan uit naar publieksbereik. We verrichten onderzoek zowel via desk research en documenten analyse, als het duiden van de uitkomsten (en opzetten van) enquetes en onderzoeken we het kijkgedrag in het museum zelf.  

Het Cuypershuis heeft in 2021 de Quickscan Publiek en Impact doorlopen. De reactie van het Cuypershuis:

“Wij zijn blij dat de QuickScan van Cultuurslagers het bezoekerspotentieel van het Cuypershuis heeft bevestigd. De rapportage biedt voldoende aanknopingspunten om weloverwogen mee aan de slag te gaan.” 

OPDRACHTGEVERS

Opera Zuid

Basis Infra Structuur plan

Voor Opera Zuid ontwikkelde Cultuurslagers het meerjarenbeleidsplan. In juni 2020 ontving Opera Zuid hiervoor een positief advies van de Raad voor Cultuur. 

Proeftuin Dans

onderzoek 

Het Ministerie van OCW, Gemeente Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen en de Provincie Limburg vroegen ons onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het versterken van het dansklimaat in Zuid-Limburg. 

Cuypershuis

onderzoek 

Voor het Cuypershuis te Roermond  voeren we een QuickScan uit naar publieksbereik. We verrichten onderzoek zowel via desk research en documenten analyse, als het duiden van de uitkomsten (en opzetten van) enquetes en onderzoeken we het kijkgedrag in het museum zelf.  

onze opdrachtgevers 

© cultuurslagers 2021                   privacystatement

Volg ons