Gemeente Maastricht

opzetten van Talentenfonds

Voor gemeente Maastricht ontwikkelde Cultuurslagers een nieuw Talentenfonds voor de stad.

Een gehele aanpak van een nieuw talentenfonds is gerealiseerd en door de raad van Maasricht vastgesteld in 2020.

OPDRACHTGEVERS

opera zuid

Basis Infra Structuur plan

Voor Opera Zuid ontwikkelde Cultuurslagers het meerjarenbeleidsplan. In juni 2020 ontving Opera Zuid hiervoor een positief advies van de Raad voor Cultuur. 

Proeftuin Dans

onderzoek 

Namens het Ministerie van OCW, Cultuurregio Zuid en de Provincie Limburg hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het versterken van het dansklimaat in Zuid-Limburg.

Cuypershuis

QUICKSCAN PUBLIEK & IMPACT

Om het bereik en de impact van het Cuypershuis in kaart te brengen als opmaat naar een professionaliseringsslag, heeft Cultuurslagers een QuickScan uitgevoerd.

onze opdrachtgevers 

© cultuurslagers 2023                 privacystatement

Volg ons