Gemeente Roermond

MEERJARENBELEIDSPLAN Cultuur 

Cultuurslagers is in de vorm van interim beleidsmedewerker aan de slag gegaan met het ontwikkelen en de uitvoering van nieuw meerjarig cultuurbeleid.

Er is gekozen voor een participatieve aanpak waarin we met alle beleidscollega's van de gemeente Roermond het culturele netwerk in Roermond hebben betrokken. Er zijn naast een online talkshow ook verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar veel verenigingen en instellingen maar ook makers bij zijn aangesloten om hun ideeën te geven. Naast de input vanuit de verschillende bijeenkomsten zijn er ook twee enquêtes uitgezet, ook in het middelbaar onderwijs. Ook hebben culturele organisaties buiten de gemeente input gegeven, dat zorgde ook weer voor een frisse blik op de regionale samenwerking.  Al deze input samen heeft gezorgd voor een brede inzet van het culturele veld voor de nieuwe cultuurvisie. 

OPDRACHTGEVERS

opera zuid

Basis Infra Structuur plan

Voor Opera Zuid ontwikkelde Cultuurslagers het meerjarenbeleidsplan. In juni 2020 ontving Opera Zuid hiervoor een positief advies van de Raad voor Cultuur. 

Proeftuin Dans

onderzoek 

Namens het Ministerie van OCW, Cultuurregio Zuid en de Provincie Limburg hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het versterken van het dansklimaat in Zuid-Limburg.

Cuypershuis

QUICKSCAN PUBLIEK & IMPACT

Om het bereik en de impact van het Cuypershuis in kaart te brengen als opmaat naar een professionaliseringsslag, heeft Cultuurslagers een QuickScan uitgevoerd.

onze opdrachtgevers 

© cultuurslagers 2023                 privacystatement

Volg ons