Gemeente Roermond

MEERJARENBELEIDSPLAN Cultuur 

We gingen als interim beleidsmedewerker aan de slag bij de Gemeente Roermond met als belangrijkste taak het ontwikkelen van nieuw meerjarig cultuurbeleid. 

Er is gekozen voor een participatieve aanpak waarin we met alle beleidscollega's van de gemeente Roermond het culturele netwerk in Roermond hebben betrokken. Er zijn naast een online talkshow ook verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar veel verenigingen en instellingen maar ook makers bij zijn aangesloten om hun ideeën te geven. Naast de input vanuit de verschillende bijeenkomsten zijn er ook twee enquêtes uitgezet, ook in het middelbaar onderwijs. Ook hebben culturele organisaties buiten de gemeente input gegeven, dat zorgde ook weer voor een frisse blik op de regionale samenwerking.  Al deze input samen heeft gezorgd voor een brede inzet van het culturele veld voor de nieuwe cultuurvisie. 

OPDRACHTGEVERS

Opera Zuid

Basis Infra Structuur plan

Voor Opera Zuid ontwikkelde Cultuurslagers het meerjarenbeleidsplan. In juni 2020 ontving Opera Zuid hiervoor een positief advies van de Raad voor Cultuur. 

Proeftuin Dans

onderzoek 

Het Ministerie van OCW, Gemeente Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen en de Provincie Limburg vroeg Cultuurslagers onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het versterken van het dansklimaat in Zuid-Limburg. 

Cuypershuis

onderzoek 

Voor het Cuypershuis te Roermond  voeren we een QuickScan uit naar publieksbereik. We verrichten onderzoek zowel via desk research en documenten analyse, als het duiden van de uitkomsten enquetes. 

onze opdrachtgevers 

© cultuurslagers 2021                   privacystatement

Volg ons