culturele instellingen

voor theaters, festivals, musea, poppodia, filmpodia en kunstencentra

We helpen culturele instellingen met het opstellen van nieuwe beleidsplannen, adviseren rondom samenwerking met de politiek, het schrijven van position papers voor potentiële donateurs, het opstellen van lobby brieven en het uitvoeren van alle werkzaamheden die hierbij horen. Interim management behoort ook tot de mogelijkheden.

Tevens helpt Cultuurslagers bij het verbinden van culturele organisaties aan het bedrijfsleven en het adviseren t.a.v. zakelijk management van culturele organisaties.
verlening voor culturele instellingen.

  Dienstverleningen voor culturele instellingen

  • Ontwikkelen van beleid- en bedrijfsplannen
  • Schrijven van aanvragen voor diverse (overheids)fondsen
  • Ondersteunen bij lobby traject
  • Interimmanagement
  • Organisatieontwikkeling
  • Uitvoeren van een Quickscan 
  • Ontwikkeling en advisering cultureel ondernemerschap
  • Onderzoek
  • Coaching
  • Advies over grootschalige fondsenwerving
  • Werving & selectie Raad van Toezicht en Raad van bestuur i.s.m. Dixon de Jaeger

  cultuur in limburg: maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Vanuit onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zetten we ons vrijwillig in voor het organiseren van (gratis toegankelijke) activiteiten en het geven van advies. Hierbij richten we ons specifiek op startende makers en of collectieven in Limburg. Andere voorbeelden van MVO zijn o.a.onze vrijwillige inzet voor de regeling voor behoud en de versterking van de lokale culturele infrastructuur in Limburg welke was geraakt door Corona. 

  Cultuureducatie

  Culturele- en onderwijsinstellingen staan voor de opdracht om cultuureducatie te borgen in hun curriculum. Samenwerking tussen scholen en culturele instellingen is daarbij cruciaal. Niet alleen om de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten te delen en/of te vergroten, maar ook voor het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen, zodat leerlingen tijdens hun hele schoolloopbaan in aanraking komen met alle kunstvormen en erfgoed. Cultuurslagers denkt graag mee en helpt om dit gezamenlijke cultuurbeleid nader vorm te geven. 

  © cultuurslagers 2023                 privacystatement

  Volg ons