Deze website maakt gebruik van cookies

deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

ieder vraagstuk is welkom

Ieder vraagstuk is welkom. We willen tenslotte zoveel mogelijk onze kennis inzetten en de helpende hand bieden daar waar hulp nodig en gewenst is. Bijvoorbeeld bij het ontwerpen of aanscherpen van cultuurbeleid, het opzetten van nieuwe financieringsmodellen van culturele instellingen of het schrijven van beleidsplannen en lobby documenten.

Voor wie werken we?

CULTUUR , OVERHEden en cultuurfondsen

Culturele instellingen: lokaal, regionaal en landelijk

Culturele instellingen

Alle soorten culturele instellingen zoals theaters, festivals, musea, filmpodia en kunstencentra kunnen bij Cultuurslagers terecht voor advies bij culturele vraagstukken. We helpen graag met het opstellen van nieuwe beleidsplannen, het adviseren rondom samenwerking met de politiek, het schrijven van position papers voor potentiële donateurs, het opstellen van lobby brieven en het uitvoeren van alle werkzaamheden die hierbij horen. Interim management behoort ook tot de mogelijkheden. Tevens helpt Cultuurslagers bij het verbinden van culturele organisaties aan het bedrijfsleven en het adviseren t.a.v. zakelijk management van culturele organisaties. Daarnaast bieden we in Limburg bijzondere trajecten die gericht zijn op het opbouwen van een relatie met het bedrijfsleven. Meer recentelijk zetten we ons ook in voor de opmaak van regelingen van de Rijksoverheid voor het behoud en de versterking van de lokale culturele infrastructuur die is geraakt door Corona.

Dienstverlening voor culturele instellingen:

 • Ontwikkelen van beleid- en bedrijfsplannen
 • Schrijven van aanvragen voor diverse (overheids)fondsen
 • Ondersteunen bij lobby traject
 • Interimmanagement
 • Organisatieontwikkeling
 • Uitvoeren van een Quickscan 
 • Ontwikkeling en advisering cultureel ondernemerschap
 • Onderzoek
 • Coaching
 • Advies over grootschalige fondsenwerving
 • Werving & selectie Raad van Toezicht en Raad van bestuur i.s.m. Dixon de Jaeger

Onderwijs: cultuureducatie 

Culturele- en onderwijsinstellingen staan voor de opdracht om cultuureducatie te borgen in hun curriculum. Samenwerking tussen scholen en culturele instellingen is daarbij cruciaal. Niet alleen om de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten te delen en/of te vergroten, maar ook voor het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen, zodat leerlingen tijdens hun hele schoolloopbaan in aanraking komen met alle kunstvormen en erfgoed. Cultuurslagers denkt graag mee en helpt om dit gezamenlijke cultuurbeleid nader vorm te geven. 

 

Overheden, cultuurfondsen: lokaal, regionaal en landelijk

Overheden en cultuurfondsen

Samenwerking tussen provincies, gemeenten en regio’s is steeds belangrijker geworden. Wij zien dat veel gemeenten en provincies vraagstukken hebben ten aanzien van hun eigen inzet voor cultuur. Cultuurslagers heeft ervaring met het ontwerpen van meerjarige regelingen voor cultuur, professionele kunsten en cultuureducatie, zowel landelijk als op het niveau van provincies en gemeenten. Ook het evalueren van bestaande subsidieregelingen en lobby trajecten behoren tot de mogelijkheden. Ook adviseert Cultuurslagers overheden over huisvesting van culturele instellingen. Voor diverse cultuurfondsen en overheden verrichten we onderzoek uit, hierbij gaan we uit van onze aanpak die we graag toelichten in een gesprek. We ontwikkelden hiervoor ook verschillende methodes zoals een Quickscan. 

De mogelijkheden voor overheden en fondsen:

 • Interim kwartiermaker voor projecten
 • Evaluatie van huidig beleid of projecten
 • Verrichten van onderzoek
 • UItvoeren van een Quickscan 
 • Aanscherpen van bestaand of ontwikkelen van nieuw cultuur- en erfgoedbeleid
 • Organiseren van cultuurdebatten, cultuurconferenties, ronde tafelgesprekken
 • Ontwikkelen en opstellen van sectoranalyses
 • Ontwikkelen, realiseren en uitvoeren van stedelijke of regionale cultuurfondsen
 • Evalueren van culturele infrastructuur
 • Strategische vraagstukken op het gebied van cultureel vastgoed
 • Ontwikkelen en opzetten van subsidieregelingen

onze opdrachtgevers 

© cultuurslagers 2019                    privacystatement

volg ons